Bezár 
+36 30 208 17 24 / info@flyoga.hu / flyoga.hu flyoga.hu V-Tóth Ili jógaoktató flyoga.hu Vályi Tamás jógaoktató
Vályi Tamás jógaoktató V-Tóth Ili jógaoktató +36 30 208 17 24 / info@flyoga.hu / flyoga.hu +36 30 208 17 24
info@flyoga.hu
flyoga.hu

Adatkezelés

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az ügyféladat-kezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

2. Fogalmak

Adatkezelő (többes számban: Adatkezelők): az a természetes vagy jogi személy, amely a Webhely, illetve a Webhelybe beépített harmadik féltől származó elemek tulajdonlása, kezelése, tárolása, üzemi feltételeinek biztosítása, karbantartása vagy programozása során a Felhasználók által megadott, személyhez kötődő adatokhoz hozzájut. Az Adatkezelő lehet elsődleges, illetve harmadik fél.

 1. elsődleges adatkezelő: Webhelytulajdonos;
 2. harmadik fél adatkezelő: a Webhelytulajdonos megbízásából adatkezelési feladatot ellátó természetes vagy jogi személy.

Adathordozó: számítógép segítségével olvasható, digitális állományokat villamos jelek rögzítésére alkalmas eszköz.

Adatkezelő harmadik fél: az Adatkezelők azon köre, amely a Webhely tulajdonosának szerződéses megbízásából üzemifeltétel-biztosítási, karbantartási, programozási, fenntartási, adatgyűjtési, adattárolási szolgáltatást végez.

Böngészőprogram: a Felhasználó által a Készüléken futtatott program, amely segítségével a Webhelyet a Felhasználó látogatja, illetve az oldalon navigál.

Felhasználó (többes számban: Felhasználók, egyértelműsítő megnevezés: Webhelyfelhasználó): az a természetes vagy jogi személy/azok a természetes vagy jogi személyek, aki(k) a Webhelyet Készülékén/Készülékükön futtatott Böngészőprogram segítségével látogatja/látogatják. Felhasználó megbízottjaként értelmezendő azon, ellenszolgáltatásért vagy ellenszolgáltatás nélkül tevékenykedő információtechnikai szakember vagy más jellegű segítő, a Készülék és/vagy Böngészőprogram beállításában járatosnak feltételezhető személy, akit a Felhasználó saját tulajdonú vagy használatában álló Készüléke vagy Böngészőprogramja beállításai elvégzésével megbíz. Felhasználó a Készülék és Böngészőprogram helyes beállításaiért akkor is felelős, ha azt megbízott útján tette.

Írásbeli megkeresés: jelen Tájékoztató értelmezésében írásbeli megkeresésnek minősül: a postai vagy futárszolgálat által, illetve személyesen vagy meghatalmazott útján továbbított levél, a nyílt postai levelezőlap, a távirat, az elektronikus levél. Nem minősül írásos megkeresésnek: az sms (rövid szöveges üzenet mobil-, nomád- vagy stabil telefonkészülékről), a csevegőprogramban vagy -felületen küldött üzenet.

Készülék (többes számban: Készülékek): azon villamos üzemű eszközt és annak tartozékait képező egység, amely segítségével Felhasználó a Webhelyet látogatja. A Webhely látogatása szempontjából a Készülékek minőség szerint feloszthatók mobil és asztali készülékekre, amely felosztást a Webhely látogatása során a böngészéshez köthető névtelen adatoknál – statisztikai célokból – felhasználnak.

Nevesített adat: azon egy Felhasználóhoz köthető adat, amely az alábbi adatok bármelyikét egyenként, vagy az alábbiak közül többet együttesen tartalmazza:

 1. a Felhasználó valódi neve,
 2. a Felhasználó kiskorú vagy fiatalkorú gyermekének valódi neve, valamint a kiskorú vagy fiatalkorú gyermeknek bármely, jelen meghatározás alapján a felnőttkorú Felhasználóra vonatkoztatott, jelen meghatározás 1, valamint 3–12. pontjaiban megnevezett, személyhez egyértelműen köthető adatai,
 3. a Felhasználó lakóhelyének, tartózkodási helyének, székhelyének, telephelyének címe,
 4. a Felhasználó postai értesítési címe,
 5. a Felhasználó elektronikus levélcíme,
 6. a Felhasználó bármely magyarországi vagy külföldi állami hatóság által hozzárendelt, számok és betűjelek együtteséből álló bármilyen azonosítója (pl. személyazonosító szám, személyazonosító okmány száma stb.),
 7. a Felhasználó stabil, mobil- vagy nomádtelefon-száma,
 8. a Felhasználó munkáltatójának megnevezése, munkáltatójának adatai,
 9. a Felhasználó online bejelentkezéshez használt álneve (angol megnevezéssel: nickname, közönséges megnevezéssel: felhasználónév),
 10. a Felhasználó online bejelentkezéshez használt jelszava normál- vagy titkosított alakban,
 11. a Felhasználó sajátkezű aláírásának digitális rajzolata vagy annak képformátumú másolata,
 12. a Felhasználó hiteles villamos aláírása.

Nevesítetlen adat: idegen szóval kifejezetten anonim adat. Mindazon, egy Felhasználó személyéhez köthető adatköteg, amely a Felhasználót a nevesített adat meghatározásában megadott adatokat nem tartalmazza.

Rekord: több adatot tartalmazó, egy felhasználóhoz tartozó adatok összessége.

Szóbeli megkeresés: a jelen Tájékoztató értelmezése szerint minden olyan megkeresés, ami személyes megjelenéssel vagy távközlés útján nem tartozik az írásbeli megkeresések közé.

Webtárhely: jelen Tájékoztató értelmezésében azon távoli, weboldal távoli meghívására alkalmas villamos és információtechnológiai, gép (hardver) és kód (szoftver) együttesét képező egység, amelyen a Webtárhely-szolgáltató a Webhely üzemeltetésére alkalmas környezetet biztosít. A Webtárhely földrajzi helye: Magyarország, Budapest.

Webtárhely-szolgáltató: jelen Tájékoztató értelmezésében az a gazdasági társaság vagy vállalkozás, amely termékeként a Webtárhelyet biztosítja Webhelytulajdonos számára.

Webhelytulajdonos: jelen Tájékoztató értelmezésében a Tájékoztató részletes kifejtésében Webhelytulajdonosként megjelölt természetes vagy jogi személy.

Webhely: jelen Tájékoztató értelmezésében a jelen, https://flyoga.hu internetcímen elérhető, a SoldesignVT Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéről tájékoztatást adó digitális, a nyilvános nemzetközi hálózatban (internet) elérhető felület. A webhely elemeként értelmezendő: a webhely parancsfájljainak forráskódja, valamint a változó elemeket tároló mySQL-adatbázis.

Webhely látogatása (munkamenet), elvont fogalomként: Webhelylátogatás: a Felhasználó azon tevékenysége, amely során a Webhelyre megérkezik, ott az oldalak között böngész, majd a Webhelyet elhagyja.

Webmester: a Webhely kódjának épségéért, működőképességéért a Webhelytulajdonos megbízásából felelősséget vállaló, a lentiekben részletezett gazdasági társaság.

3. Az Adatkezelők megnevezése

Elsődleges Adatkezelő és Webhelytulajdonos:

Név: SoldesignVT Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1195 Budapest, Árpád utca 34.

Cégjegyzékszám: 01-09-958614

Képviselő: Vályi-Tóth Ilona Anna, Vályi Tamás

Telefonszám: +36 30 208 17 24

3.1. Harmadik fél adatkezelők

3.1.1. Webtárhely-szolgáltató

Név: Infosector Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2013 Pomáz, Kond utca 14. (Magyarország)

Cégjegyzékszám: 13-09-119475

Képviselő: Gungl Ágoston

Telefonszám: +36 1 800 81 15

Kezelt adatok: a böngészéshez köthető nevesítetlen adatok.

3.1.2. Webmester

Név: Grafcom Media Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4. (Magyarország)

Cégjegyzékszám: 01-09-911489

Képviselő: Magdó Emil

Telefonszám: +36 20 299 7900

Kezelt adatok: a böngészéshez köthető nevesítetlen adatok.

3.1.3. Foglalási rendszer üzemeltetője

Név: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1. (Magyarország)

Cégjegyzékszám: 15-09-084077

Képviselő: Huncsik Péter

Email: hello@motibro.com

A MotiBro szolgáltatás adatkezelési tájékoztatója magyar nyelven

3.1.4. Felhasználók viselkedésének névtelen mérése (Google webanalitika-szolgáltatás)

Név: Google Ireland Limited

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (Írország)

Cégjegyzékszám: 368047

Kezelt adatok köre: a böngészéshez köthető nevesítetlen adatok, amelyeket részletesen a Google Ireland Limited adatkezelési tájékoztatója sorol fel.

A Google Ireland Limited adatkezelési tájékoztatója magyar nyelven

4. A weboldal használata során felhasznált adatok köre és az adatkezelés céljai részletesen

4.1. A böngészéshez köthető statisztikai céllal gyűjtött névtelen adatok

4.1.1. Az adatok kezelője

Az adatok kezelője a Google Ireland Limited (Írország) és a Webhelytulajdonos együttesen, az adatokat megbízás alapján a Webmester (Grafcom Media Korlátolt Felelősségű Társaság) is kezeli.

4.1.2. Az adatok forrása

Az adatok forrása a Felhasználó Webhelylátogatásából eredő adatrögzítés.

4.1.3. Az adatok köre

 1. a böngészéshez használt Készülék nyilvános IP-címe,
 2. a böngészéshez használt Böngészőprogram felhasználóiügynök-azonosítója: ezen azonosító információt szolgáltat a Készülék minőségéről (asztali vagy mobilkészülék), a Készülék operációs rendszeréről, a Webböngésző típusáról, valamint a Webböngésző verziószámáról,
 3. az oldalon a Felhasználó által végbevitt böngészés az oldalra való érkezéstől az oldal bezárásáig vagy elhagyásáig,
 4. a Felhasználó Készülékének minőségi felosztása,
 5. GPS-pozíció,
 6. a Készülék érzékelőjének/érzékelőinek adatai.

4.1.4. Az adatok felhasználásának célja

 1. nevesítetlen, számszaki jellegű elemzés a Felhasználók számáról,
 2. nevesítetlen, számszaki jellegű elemzés a Felhasználók által használt Készülékek minőségi besorolásáról,
 3. nevesítetlen, számszaki jellegű elemzés a Felhasználók földrajzi elhelyezkedéséről,
 4. nevesítetlen, számszaki jellegű elemzés a Webhely egyes aloldalainak látogatásáról,
 5. nevesítetlen, számszaki jellegű elemzés a Webhely látogatottságáról,
 6. nevesítetlen, tényszerű eseményrögzítés a Webtárhelyen üzemeltett Webhelyen kifejtett felhasználói tevékenységről (rendszernapló).

4.1.5. Az adatok megőrzésének rendje

A Google Ireland Limited a Webhelytulajdonos számára adott szolgáltatási rend szerint őrzi meg a webhely látogatásáról készített adatait. Az adatok megőrzésének rendjéről a Google Ireland Limited adatvédelmi tájékoztatója ad részletes tájékoztatást.

4.2. Az időpont-foglaláshoz köthető személyes adatok

4.2.1. Az adatok kezelője

Az adatok kezelője a harmadik fél adatkezelő MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Webhelytulajdonos együttesen.

4.2.2. Az adatok forrása

Az időpont-foglaláshoz köthető személyes adatok forrása a Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása.

4.2.3. Az adatok köre

 1. a Felhasználó email-címe,
 2. a Felhasználó vezetékneve és keresztneve,
 3. a Felhasználó telefonszáma.

4.2.4. Az adatok felhasználásának célja

 1. a Felhasználónak mint Webhelytulajdonos lehetséges ügyfelének Webhelytulajdonos termékeként vagy szolgáltatásaként hirdetett tevékenység igénybevételének céljából való nevesített bejelentkezés, a szolgáltatás igénybevételének Felhasználó tudomására hozása céljából való, a Webhelytulajdonos vagy az Adatkezelők valamelyike által való értesítés (visszaigazolás),
 2. a Webhelytulajdonos által szolgáltatásként adott órák közzétett rendjében való változások és egyéb, a Webhelyen hirdetett termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos élőszavas vagy írásbeli tájékoztatás.

4.2.5. Az adatok megőrzésének rendje

A webhely részeként megjelenő felület adataiban a MotiBro Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési tájékoztatójának 1. számú függeléke az irányadó.

4.3. Sütik (cookies)

A sütik (angol megnevezésük egyes számban: cookie, többes számban: cookies) a Webhely használata során a Felhasználó Böngészőprogramjának ideiglenes fájljait gyűjtő könyvtárában/fájlmappájában elhelyezett, a weboldal Felhasználó által megadott beállításait tartalmazó, kisméretű információs fájlok.

A sütik használatának célja:

 1. a Felhasználó későbbi böngészésének megkönnyítése. Amennyiben Felhasználó a sütik elhelyezését gátolja vagy tiltja, úgy a Webhely későbbi látogatása során Felhasználó nem élhet a sütik által nyújtott, a böngészést megkönnyítő szolgáltatásokkal.
 2. nevesítetlen adatok gyűjtése a Webhelytulajdonos számára a Felhasználók Webhelyen való böngészési szokásairól, a Webhely Felhasználóinak számáról. Amennyiben Felhasználó ezen sütik használatát tiltja, úgy zavartalanul folytathatja a Webhely böngészését, azonban Webhelytulajdonos nem értesül a Felhasználó Webhelyen való böngészéséről. A Webhelytulajdonos nem jogosult a böngészési szokások követését szolgáló sütiket letiltó Felhasználókat bármilyen hátrányban részesíteni.

A Webhely saját kódja közvetlenül nem helyez el sütiket a Felhasználó számítógépén.

A Webhely kódjába ágyazott független MotiBro foglalási rendszer a Felhasználó beállításait megőrzi, ezzel kapcsolatosan a MotiBro Kft. szolgáltatásának cookie-adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

A Webhelyen telepített Google webanalitika kódja esetében az adatok megőrzésére a Google Ireland Limited (Írország) cég adatkezelési irányelvei érvényesek.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen Tájékoztató 3.1. pontjában felsorolt harmadik feleknek, saját feladatainak és a Webhely karbantartása, üzembiztonságának fenntartása, a Webkiszolgáló üzemeltetése, az adatok épségének fenntartása érdekében egyedi szerződések, illetve nyilvánosság előtt ismert általános szerződési feltételek értelmében.

Adatkezelő a személyes adatokat kivételes, jogszabály által meghatározott esetekben adja ki a jelen Tájékoztató 3.1. fejezetében nem felsorolt szervezeteknek. Ilyen pl.

 1. amennyiben a Felhasználó ellen bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges a Felhasználó személyes adatainak átadása,
 2. amennyiben a mindenkor illetékes nyomozóhatóság nyomozási céllal a Felhasználó személyes adatainak kiadását kéri.

5.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Webhelytulajdonos a Felhasználó Webhellyel kapcsolatos személyes adatait az alábbi helyeken tárolhatja:

 1. a Webtárhelyen,
 2. saját tulajdonú, mások által hozzá nem férhető adathordozón,
 3. a Webhelytulajdonos gazdasági társaság, vagy annak tagjainak tulajdonát képező, mások által hozzá nem férhető számítógéphez csatolt adathordozón,
 4. a 3.1. fejezetben említett harmadik fél adatkezelők egyenkénti tulajdonában lévő távoli kiszolgálón, amelyekhez egyrészt a harmadik fél adatkezelő társaság, illetve a Webhelytulajdonos férhet hozzá,
 5. a harmadik fél adatkezelő kizárólagos hozzáféréssel a saját tulajdonában lévő adathordozón.

Webhelytulajdonos mint Adatkezelő, valamint Webhelytulajdonos megbízásából eljáró harmadik fél Adatkezelők megfelelő intézkedéssel gondoskodnak arról, hogy:

 1. a személyes vagy személyhez köthető, nevesített vagy nevesítetlen adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen,
 2. a személyes vagy személyhez köthető, nevesített vagy nevesítetlen adatokat jogosulatlan személy meg ne változtassa,
 3. a személyes vagy személyhez köthető, nevesített vagy nevesítetlen adatok műszaki hiba, üzemzavar esetén eredeti helyükön való sérülésük esetén eredeti vagy eredetihez legjobban közelítő állapotukban helyreállíthatók legyenek.

6. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A Felhasználó hozzáférési és tájékozódási joga

A Felhasználó mint jogosult hozzáférhet személyes adataihoz.

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőtől kéri a visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a személyes adatait kezeli-e, Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az alábbiakra vonatkozóan:

 1. Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel,
 2. Adatkezelő milyen jogalapon kezeli a személyes adatokat,
 3. Adatkezelő milyen célból kezeli a személyes adatokat,
 4. Adatkezelő milyen forrásból kezeli a személyes adatokat,
 5. Adatkezelő mennyi ideig kezeli a személyes adatokat.

Felhasználó joga, hogy Adatakezelő tájékoztassa arról, hogy személyes adatait Adatkezelő kezeli-e vagy sem (továbbiakban: tájékozódási jog). A Felhasználó tájékozódási joga

 1. kiterjed a nevesített személyes adatokra,
 2. nem terjed ki a nevesítetlen, személyhez köthető adatokra,
 3. nem terjed ki más Felhasználóra vonatkozó nevesített vagy nevesítetlen személyes adatokra,
 4. magában foglalja az egyértelműen az érintett Felhasználóhoz köthető álnevesített adatokat.

Adatkezelők Felhasználó kérésére hozzáférést és másolatot biztosítanak a Felhasználó személyes adatokhoz online felületükön. Amennyiben Felhasználó az online felületet nem kívánja használni, az adatok kiadásáért Adatkezelők észszerű kezelési díjat számíthatnak fel.

Felhasználó minden, adatait érintő hozzáférési és tájékozódási joga érvényesítésének tárgykörébe tartozó kérését írásban köteles Adatkezelők tudomására hozni, amennyiben az Adatkezelők által biztosított online felületek használatával Felhasználó nem kíván vagy nem képes élni, vagy az online felületek nem alkalmasak a Felhasználó jogának érvényesítésére.

6.2. A Felhasználó helyesbítéshez való joga

Felhasználó jogosult személyes, nevesített adatainak helyesbítésére.

Felhasználó helyesbítéshez való joga

 1. nem terjed ki a nevesítetlen, Felhasználó személyéhez köthető adatokra,
 2. kizárólag a Felhasználó saját személyéhez köthető, nevesített adatokra terjed ki,
 3. nem terjed ki a más Felhasználók személyéhez köthető nevesített adatokra,
 4. magában foglalja a Felhasználó személyéhez egyértelműen köthető álnevesített adatokat.

Adatkezelők a Felhasználó kizárólagosan írásbeli megkeresése alapján javítja vagy kiegészíti Felhasználó személyes adatait.

6.3. A Felhasználó törléshez való joga

Felhasználó bizonyos feltételek esetén jogosult kérni személyes adatainak törlését. A jogérvényesítés alapja a Felhasználó írásbeli megkeresése.

Adatkezelők egyenként és közösen kötelesek indokolatlan késedelem nélkül törölni a Felhasználó adatait, ha:

 1. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat,
 2. a Felhasználó személyes adatainak törlését kéri és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célra, amelyekre Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Adatkezelők egyenként és közösen kötelesek indokolatlan késedelem nélkül törölni a Felhasználó adatait, ha:

 1. az Adatkezelő kezeli a Felhasználó személyes adatait,
 2. a Felhasználó személyes adatainak törlését kéri,
 3. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását, amin adatai kezeléséhez jogalapot szolgáltat és
 4. más jogalap a Felhasználó adatainak kezeléséhez nem áll fenn.

Adatkezelők egyenként és közösen kötelesek indokolatlan késedelem nélkül törölni a Felhasználó adatait, ha:

 1. az adatkezelés az Adatkezelők vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges és
 2. a Felhasználó tiltakozik az ellen, hogy Adatkezelő kezelje személyes adatait és
 3. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a Felhasználó tiltakozásával szemben.

Adatkezelők egyenként és közösen kötelesek indokolatlan késedelem nélkül törölni a Felhasználó adatait, ha:

 1. a Felhasználó kéri adatainak törlését és
 2. az adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
 3. a törlés a hatályos jogszabályok értelmében kötelező, vagy
 4. a Felhasználó adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A jogérvényesítés alapja a törléshez való jog tekintetében a Felhasználó írásbeli megkeresése.

6.4. A Felhasználó adatkezelés korlátozásához való joga

A Felhasználó jogosult kérni adatai kezelésének korlátozását.

A Felhasználó joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

 1. nem terjed ki a nevesítetlen adatokra,
 2. kizárólag a Felhasználó személyére vonatkozó személyes adatokra terjed ki,
 3. nem terjed ki más Felhasználók személyére vonatkozó személyes adatokra,
 4. magában foglalja a Felhasználó személyéhez egyértelműen köthető álnevesített adatokat.

Adatkezelő korlátozza Felhasználó személyes adatainak kezelését azon időszakban, amely alatt ellenőrzi Felhasználó ilyen adatainak pontosságát, ha a Felhasználó a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és a Felhasználó vitatja adatainak pontosságát.

Adatkezelő korlátozza Felhasználó személyes adatainak kezelését, amennyiben Felhasználó olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Felhasználó ezen adatok törlését ellenzi.

Adatkezelő korlátozza Felhasználó személyes adatainak kezelését, ha:

 1. a Felhasználó kéri személyes adatai kezelésének korlátozását és
 2. Adatkezelőnek Felhasználó személyes adataira már nincs szüksége az adatkezelés céljából, és
 3. Felhasználó az adatok korlátozását jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri.

Adatkezelő korlátozza Felhasználó személyes adatainak kezelését, ha:

 1. a Felhasználó tiltakozik olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelők bármelyikének vagy együttesének jogos érdekei céljából és
 2. a Felhasználó annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésére van-e jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget Felhasználó tiltakozásával szemben.

Amennyiben Adatkezelők egyenként vagy együttesen korlátozzák Felhasználó adatainak kezelését, Adatkezelők egyenként vagy együttesen jogosultak:

 1. tárolni a Felhasználó személyes adatait,
 2. a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelheti a Felhasználó személyes adatait,
 3. kezelni a Felhasználó személyes adatait jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az adatkezelés korlátozása jogának érvényesítési alapja a Felhasználó írásbeli megkeresése.

6.5. A Felhasználó adathordozhatósághoz való joga

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Felhasználó által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

Felhasználó jogosult továbbá arra, hogy személyes adatait – hozzájárulásával – egy, a Felhasználó által megnevezett adatkezelő felé továbbítsák, amennyiben az adatkezelés önműködő módon történik.

A Felhasználó adathordozhatósághoz való joga:

 1. nem terjed ki a nevesítetlen adatokra,
 2. kizárólagosan a Felhasználó nevesített személyes adataira terjed ki,
 3. nem terjed ki más Felhasználók személyes adataira,
 4. nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

6.6. A Felhasználó jogai gyakorlásának formája

Felhasználó jogosult adatainak kezelését kifejezett és nem kifejezett formában gyakorolni.

A joggyakorlás nem kifejezett formája, ha Felhasználó a Böngésző és/vagy a Készülék beállítását úgy szabályozza, hogy az az adatok továbbítását, gyűjtését megakadályozza vagy tiltsa. Felhasználó ez esetben nem kötelezhető Webhelytulajdonos vagy az Adatkezelők értesítésére.

A joggyakorlás kifejezett formája, ha Felhasználó:

 1. írásbeli formában kéri Webhelytulajdonost vagy az Adatkezelőket jogai érvényesítése céljából, jelen Tájékoztatóban megadott alaki követelmények mellett,
 2. ahol erre mód van, online felületen a Webhelytulajdonost és az Adatkezelőket együttesen felhatalmazza az adatok kezelésére. Az online felületen az adatfelvételi felületen (űrlapon) egyértelműen szöveggel kell jelölni, melyik elem az, amelyik a Felhasználó hozzájárulásának kifejezéséhez szükséges, illetve az elem milyen kezelésével lehetséges kifejezni a Felhasználó hozzájárulását, illetve a hozzájárulás megtagadását. A Felhasználó hozzájárulását kifejező elem úgy programozandó, hogy a Felhasználó hozzájárulása esetén az adatok továbbításra kerüljenek, a Felhasználó hozzájárulásának megtagadása esetén semmilyen formában ne kerüljenek továbbításra.

A joggyakorlás online felületen gyakorolt kifejezett formája tekintetében, amennyiben Felhasználó az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását megtagadja, Felhasználó elesik azon, személyes adatokat igénylő online szolgáltatások lehetőségétől, amelyekhez a Webhelyen az adatok felvétele és továbbítása történik.

A nevesítetlen, Felhasználóhoz mint személyhez kötődő adatok tekintetében Webhelytulajdonos nem jogosult az adatgyűjtés és adattovábbítás Felhasználó részéről nem kifejezett joggyakorlása esetén Felhasználónak joghátrányt okozni.

A Készülék vagy a Böngészőprogram Felhasználó által való, nem kifejezett tiltást, korlátozást kifejező tevékenység során a technika adottságai miatt az alábbi hátrányos következmények fordulhatnak elő Felhasználó tekintetében:

 1. a Felhasználó Webhely megjelenítésére, használatára vonatkozó beállításai nem maradnak meg, azokat Felhasználó minden Webhelylátogatás során újból és újból megadni kényszerül,
 2. a Webhely szövegeiben vagy képi elemeiben nem kívánatos változások állhatnak be.

A Készülék vagy a Böngészőprogram Felhasználó által való, nem kifejezett tiltást vagy korlátozást kifejező beállításaiért a Webhelytulajdonos és az Adatkezelők egyenként és együttesen felelősséget nem vállalnak.

6.7. A Felhasználó kérelmeinek formája, ügyintézési határideje

Az Adatkezelők a jelen Tájékoztató 6.1–6.5. pontjában meghatározott jogosultságokra vonatkozó, a Felhasználó általi írásos megkeresésekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszol.

Az írásbeli megkeresésnek tartalmaznia kell:

 1. a Felhasználó valós nevét,
 2. a Felhasználó legalább 2 db további adatát, amely Adatkezelő azonosítani tudja a Felhasználóhoz köthető adategységet (rekord),
 3. a Felhasználó egyértelmű kérését saját személyes adataival kapcsolatban,
 4. az írásbeli megkeresésnek nem megkövetelt eleme a joggyakorlási kérelem indokolása.

Amennyiben az írásbeli megkeresés alapján egyértelműen nem állapítható meg, hogy mely személyes adatot tartalmazó adategység (rekord) tartalmazza Felhasználó adatait, úgy Adatkezelő a Felhasználótól további, a kezelt adatok köréből származó adatot jogosult Felhasználótól írásbelileg kérni.

Amennyiben az írásbeli megkeresés alapján egyértelműen nem állapítható meg Felhasználó szándéka adatai kezelését illetően, Adatkezelő köteles a kérés egyértelműsítését, illetve pontosítását írásbelileg kérni Felhasználótól.

Webhelytulajdonos és Adatkezelők egyenként és együttesen az írásbeli megkeresés tartalmának megismerését követően, az ügyintézési határidő betartásával kötelesek megállapítani, hogy az írásbeli megkeresés tartalma pontosan és egyértelműen kifejezi-e Felhasználó szándékát. Adatkezelő abban az esetben járhat el Felhasználó kérésének teljesítése ügyében, ha az írásbeli megkeresésben a kérés egyértelműsége Adatkezelő által megállapítást nyert.

 1. amennyiben az írásbeli megkeresés részben értelmezhetetlen, és több kérést tartalmaz Felhasználó adataival kapcsolatban, úgy Adatkezelő az egyértelmű módosításokat átvezeti, ezek végrehajtásáról írásbeli jelentést állít össze, illetve a jelentés záradékaként felkéri Felhasználót a végre nem hajtott kérésekhez további információ szolgáltatására.
 2. amennyiben az írásbeli megkeresés teljes egészében értelmezhető, úgy Adatkezelő átvezeti a megkeresésben megfogalmazott kéréseket, ezek végrehajtásáról Felhasználónak írásbeli jelentést küld.
 3. amennyiben az írásbeli megkeresés nem értelmezhető, Adatkezelő írásos jelentést küld Felhasználónak arról, hogy Felhasználó adatai kezelésének módszerében nem történt változás, mivel a Felhasználó kérése nem értelmezhető. A jelentés záradékában Adatkezelő köteles kérni Felhasználótól a pontosítást, illetve a további információt a Felhasználó nem értelmezhető, vagy nem egyértelmű kérésének ügyében.

Szóbeli megkereséseket Adatkezelőknek biztonsági okokból nem áll módjukban befogadni.

6.8. A Felhasználó panasz benyújtásához való joga

Amennyiben Felhasználó úgy véli, hogy a jogait megsértették, Adatkezelők egyenként és együttesen javasolják, hogy kezdeményezzen egyeztetést Adatkezelőkkel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha Felhasználó nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, Felhasználó a bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: naih.hu

7. Vásárlási feltételek

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

8. Jelen Tájékoztató módosításai

Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy bármikor együttesen módosítsák a jelen tájékoztatót. Adatkezelők adott esetben elektronikus levélben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatják Felhasználókat az ilyen módosításokról.

like discuss share